« Úvod

VZKAZ OD OSHA

“Mějte neustále na paměti, že změna je život.V každém okamžiku buďte připraveni přijmout něco nového.Jestliže lidé lpí na tom, co je staré, změny ustanou. Změna se dostaví
jen s tím, co je nové. Vše, co je staré žádnou změnu nepřináší, ale lidé
na tom lpí, protože to znamená jistotu, pohodlí; je to něco, co důvěrně
znají. Žili jste tím, takže to znáte, zvládáte to a víte, o co jde. V
případě nových věcí jste znovu na samém začátku. Přijmete-li něco
nového, budete se možná dopouštět chyb, kdo ví, kam to povede, když se
pustíte do něčeho nového? Z toho pramení strach a ze strachu lpíte na
tom, co už znáte. A pokud lpíte na všem starém, přestáváte plynout
životem.Buďte otevřeni všemu novému. Neustále umírejte vůči minulosti. Ta už
skončila! Včerejšek je včerejšek a už nikdy se nevrátí. Jestliže na něm
buddte lpět, umrtví vás, stane se vaším hrobem. Otevřete srdce tomu, co
přichází. Vítejte vycházející slunce a vždy se s ním rozlučte, když
zapadá. Buďte vděční – tolik vám toho dalo – ale nezačněte na něm z
pouhé vděčnosti lpět.Pokud to budete mít na paměti, bude se váš život rozvíjet, dozrávat.
Každý nový krok, každý nový zážitek vás obohatí. A je-li celý život v
pohybu, je člověk v okamžiku smrti tak bohatý a má tolik vrcholných a
úžasných prožitků, že mu smrt nemůže nic vzít. Smrt přichází jen k
chudákům – k těm, kteří nežili.”“Mějte neustále na paměti, že změna je život.


V r. 1980 na otázku "Co se stane, když opustíš své tělo?",  osho odpověděl: "Rozplynu se ve svých
lidech. Tak jako lze ochutnat moře z různých míst, přitom je všude slané, budete moci vnímat
kohokoli z mých sannyasinů a naleznete stejnou chuť: chuť Požehnaného.... Připravuji své lidi
pro radostný, extatický život. Až nebudu ve svém těle, nebude to pro ně žádný rozdíl. Budou
žít pořád stejně - a možná jim má smrt přinese ještě větší intenzitu."V r. 1989 odpovídal na podobnou otázku pro italskou televizi. Říkal: "Absolutně důvěřuji
existenci. Je-li v tom, co říkám nějaká pravda, tak ta přežije. ... Budu pro mé lidi zdrojem
inspirace, a to je to, co pocítí většina sannyasinů. Chci, aby rostli samostatně. Kvality jako
je láska, kolem které se nestaví žádný chrám, kvalita vědomí, kvality, které nejsou ničím
monopolem, oslava, veselí a zachování si čistých dětských očí. Chci, aby lidé věděli, kým
jsou a nežili podle někoho jiného. Ta cesta je dovnitř.
10.04.2011 13:38:00 | Autor: OSHO | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se